zvláštní poděkování
Quantcom.cz

AMU bude vyučovat light a sound design

Akademie múzických umění v Praze

autor: archiv   

zvětšit obrázek

Akademie múzických umění v Praze získala přes 35 milionů korun na svou modernizaci. Bude vyučovat light a sound design a chystá i další nové studijní programy. Více než třicet pět milionů korun získá Akademie múzických umění v Praze (dále AMU) z výzvy Národního plánu obnovy (NPO). Národní plán obnovy České republiky je postaven na šesti prioritách, a to na digitální transformaci, fyzické infrastruktuře a zelené tranzici, vzdělávání a trhu práce, institucích a regulaci a podpoře podnikání, výzkumu, vývoji a inovaci, zdraví a odolnosti obyvatel. Prostředky na realizaci NPO budou České republice poskytnuty z Evropské unie prostřednictvím Nástroje pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility), a to v průběhu let 2021-2026.

„Díky projektu můžeme na AMU celou řadu nápadů proměnit ve skutečnost. V souladu s cíli NPO jsme se zaměřili na zvýšení digitalizace výuky na AMU, která tak bude mj. lépe připravena na realizaci různých flexibilních, hybridních či distančních forem výuky,“ vysvětlil prorektor pro rozvoj Filip Malý, který vedl přípravný tým.
V rámci projektu nakoupí AMU nové vybavení pro výuku včetně potřebného zaškolení uživatelů. V sytému Moodle vytvoří nové kurzy pro jedenáct předmětů. Dojde i na celoživotní vzdělávání – vzniknou tři nové profesně orientované kurzy zaměřené na up/reskilling (což je proces osvojení si nových dovedností nebo přípravy na novou roli) a budou inovovány dva stávající. AMU zmodernizuje kurzy Kreativní pedagogika a Základy dramatické výchovy a otevře program Hudební spolupráce pro tanec (HAMU), Filmová a audiovizuální výchova (FAMU) a Kurz divadelního vnímání a čtení (DAMU). Cílem je prohloubit specifické pedagogické kompetence absolventů těchto kurzů tak, aby odpovídaly vyvíjejícím se potřebám praxe. Část projektu řešená spolu s ostatními českými VŠ je zaměřena na přípravu systému vystavování mikrocertifikátů, zvýšení bezpečnosti distančních forem výuky a digitalizaci činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou.

Na katedře scénografie Divadelní fakulty AMU tak mimo jiné vznikne nový profesně zaměřený magisterský studijní program s pracovním názvem Světelný a audiovizuální design pro živá umění, pro který bude z projektu pořízeno i potřebné technické vybavení. Bude tak celorepublikově prvním podobným počinem, který je reakcí na zvýšený zájem v této oblasti umělecké tvorby.

www.amu.cz

23.1.2023 15:01:53 Redakce | rubrika - Zprávy

Časopis 13 - rubriky

Archiv čísel

reklama

Soumrak monster: Zrození apokalypsy

Články v rubrice - Zprávy

Osvěžte si školní literaturu v divadelní verzi

Čapek (Městská divadla pražská)

Kytice, Bratři Karamazovi nebo Švejk, nemáte zrovna čas si je přečíst? Pusťte si známé klasiky v divadelní ver ...celý článekČasopis 13 - sekce

LITERATURA/UMĚNÍ

Víra velikonoční tipy 14. týden

Naše tradice: Boží hod velikonoční

Naše tradice: Boží hod velikonoční
Miroslav Táborský představuje tradiční pokrmy velikonočního hodování a ú celý článek

další články...