zvláštní poděkování
Quantcom.cz

Průzkum člověka jako vnímajícího subjektu nabízí výstava

Expozice Spherical Light

autor: archiv   

zvětšit obrázek

V pražské The Chemistry Gallery je nově k vidění expozice Spherical Light, která je společnou výstavou umělkyň Aleny Kotzmannové a Alžběty Josefy a vychází z autorské i vzájemné inspirace. Výstava v Hale 40 v Holešovické tržnici potrvá do 4. 8. 2024. Podmnožinu „inspirace“ zastupují díla tematizující vztah vnitřního a vnějšího světa prostřednictvím fenoménů světla, soustav základních prostorových elementů, prostorové situovanosti, orientace a atmosféry, na základě, kterých jsou tyto vztahy vnímány.

Důležitým rozměrem projektu SPHERICAL LIGHT je průzkum člověka jako vnímajícího subjektu, který svým vědomím a smyslovým vnímáním vstupuje do oblasti zkušenosti jako takové. Ta se v procesu individuálního i kolektivního poznávání proměňuje a osciluje mezi známou a odvrácenou stranou, mezi tím, co bylo osvojeno a tím, co setrvává ve své skrytosti a cizorodosti. Lidské nástroje poznání vykazují určité principy, které pro vzdálené a nedostupné jevy používají jazyk, který má východisko v tom, co je známé, osvojené, zabydlené.
„Základními intuitivními principy výstavy, která propojuje výrazové světy obrazu, fotografie a objektové instalace, jsou tedy modelová situace (motiv Slunce), analogie (navigační světla – majáky), metafora (motivy jazyka, srdce, kapky, očí) a mystifikace (motiv vodopádů), na jejichž pozadí se poznání osvětluje a zakulacuje (odkaz na sférické světlo jako metaforu vhledu či prozření), nebo zůstává prostoupeno hypotézami a tajemstvím,“ popisuje ředitel The Chemistry Gallery Petr Hájek.

8.7.2024 11:07:13 Redakce | rubrika - Výstavy