zvláštní poděkování
Quantcom.cz

Víra tipy 40. týden

Cesty víry

autor: Česká televize  

zvětšit obrázek

Uchem jehly
Setkání farářky Martiny Viktorie Kopecké s nemocničním kaplanem Fakultní nemocnice Olomouc Vítězslavem Vurstem. Režie R. Vodrážka (Premiéra). Vítězslav Vurst se narodil v roce 1950. Po základní škole nemohl uvažovat o středoškolském studiu. Vyučil se v oboru malíř – natěrač. V roce 1968 začal v Praze studovat teologický seminář Církve adventistů sedmého dne. Rozsah jeho práce je úctyhodný. Byl nejen kazatelem a humanitárním pracovníkem, ale dodnes je nemocničním kaplanem, stál u zrodu Asociace nemocničních kaplanů. Od 50 let si na deset let dává k narozeninám motto, kterým se chce řídit. V sedmdesáti letech si vybral citát Marie Svatošové: „Naplnit dny životem, a ne život dny“. Je podruhé ženatý, manželka je učitelkou hudby. Je otcem 2 dcer a jednoho syna.
Vysílání: 09.10., 12.20 hod., ČT2
Opakování: 13.10., ČT2., 15.10., ČT2

Cesty víry: Boží včely
Jak včelařili faráři dříve a jak včelaří dnes. Režie M. Fišer Rozbrojová (Premiéra). Včelaření je jedním z nejstarších oborů lidské činnosti. Včely měly vždy pro člověka kulturní, filosofický i náboženský význam. Pomáhaly mu více porozumět smyslu života a inspirovaly ho v poznávání jeho duchovního rozměru. Kromě dodnes oceňované píle včelích dělnic, bylo včelí společenství vyzdvihováno taky jako ideál vztahů uvnitř církve. Včelí dělnice byly pro mnišské komunity vzorem panenské čistoty. Vzdávaly se svého pohlavního života ve prospěch služby společenství jako řeholníci a řeholnice pro Boží království. V křesťanské ikonografii byly včely symbolem věrnosti a počestnosti. Včela se také přirovnávala k oběti Ježíše Krista. Stejně jako Kristus po vypuštění žihadla zemře, obětuje se. Patronem včelařů je svatý Ambrož, biskup a učitel církve, který žil ve 4. století. K jeho atributům patří husí brk, dobytče a především včely. Podle legendy spal Ambrož jako dítě s otevřenými ústy a včely mu snesly do úst med symbolizující píli, výmluvnost a sladkost jeho kázání. Podle jiné legendy mu jako malému dítěti v kolébce přistál na obličeji roj včel, a aniž mu jediným bodnutím ublížil, zase odlétl. V augustiniánském opatství na Starém Brně si můžeme dodnes prohlédnout jedny z nejstarších úlů, které včelaři používali. Vedle nich se nám tu dochovaly i ty, které sem umístil Johann Gregor Mendel. Stejně jako většina tehdejších kněží, i on byl aktivním včelařem. V zahradách kláštera si nechal postavit včelín s 15 úly a malou pracovnu, ve které se věnoval svým pokusům s kontrolovaným křížením včel. Byli to právě duchovní, kteří se velkou měrou o rozvoj včelaření zasloužili. Americký pastor Lorenzo Langstroth vynalezl včelí úl s rozebíratelným dílem, který používají včelaři dodnes. Římskokatolický kněz František Adamec zase dal jméno adamcově míře. Pro církev mělo včelaření praktickou úlohu. Cukr byl velmi drahý, proto se sladilo převážně medem, ze včelího vosku se zase vyráběly svíčky. Včelaři se mezi lidmi vždy těšili velké úctě. Císařovna Marie Terezie je dokonce patentem zbavila daňových břemen a částečně i nevolnických povinností. I dnes včelaření přitahuje čím dál větší počet lidí. Česko se tak drží na špici v počtu včelstev na metr čtvereční. Včely mají pro náš ekosystém nezastupitelnou roli. Téměř 97 % všech plodin a rostlin je opylováno právě včelami. Ostatní volně žijící hmyz – včely samotářky, čmeláci a jiní opylovači stačí opylovat jen zbývající 3 % rostlin.
Vysílání: 09.10., 13.20 hod., ČT2
Opakování: 10.10., ČT2., 11.10., ČT2., 15.10., ČT2

26.9.2022 17:09:22 Redakce | rubrika - Noc kostelů/ Víra

Časopis 48 - rubriky

Archiv čísel

reklama

Cherry Man (Národní divadlo)

Články v rubrice - Noc kostelů/ Víra

Polsko-francouzské drama Corpus Christi

Corpus Christi

Corpus Christi
Byla to náhoda nebo Boží vůle, vždyť si jen zkusil to kněžské roucho. Polsko-francouzské dra ...celý článek


Víra tipy 48. týden

Naše tradice: Advent

Naše tradice: Advent
Jaké zvyky a tradice jsou spjaty s časem očekávání Kristova příchodu na svět a kam sah ...celý článek


Víra tipy 49. týden

Palladium města Brna

Sváteční slovo generálního vikáře olomouckého arcibiskupství Josefa Nuzíka
O prožívání adventu. Mons. Josef ...celý článekČasopis 48 - sekce