zvláštní poděkování
Volný.cz

Víra tipy 28. týden

Mistr Jan Hus

autor: Česká televize  

zvětšit obrázek

Bohoslužba k uctění mučednické smrti mistra Jana Husa
Přímý přenos bohoslužby Církve československé husitské k uctění památky mistra Jana Husa z pražské Betlémské kaple. Režie J. Rásocha. Letos si připomínáme 600 let od narození "husitského krále" Jiřího z Kunštátu a Poděbrad. I toto výročí jednoho z nejvýraznějších českých panovníků, který nicméně jako jediný nepocházel z panovnické dynastie, bude během bohoslužby připomenuto.
Přenosem provází Daniela Brůhová.
Vysílání: 06.7., 15.00 hod., ČT2

Mistr Jan Hus
Hledač a obhájce pravdy v pohledu zbaveném historických zkreslení (2008). Režie J. Brichcín. Římskokatolický kněz, středověký náboženský myslitel, mistr na pražské univerzitě, reformátor, který kritizoval mravní úpadek katolické církve, se stal pro český národ symbolem. Co je z jeho odkazu živé a inspirující dodnes? Roku 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje jeho odsouzení a upálení a uznal ho jako reformátora církve. K odkazu mistra Jana Husa se hlásí všechny nekatolické církve v naší zemi, zvláště Církev československá husitská. Jako svého svatého mučedníka ho uctívá Pravoslavná církev.
Vysílání: 06.7., 16.35 hod., ČT2

Mapa míst svatých a klatých
Dokumentární esej Josefa Císařovského o rozvolňujícím se svazku mezi lidmi, krajinou a historií (2002). Pokus o rekonstrukci ztracené mapy Bohuslava Balbína, kde byla zaznamenána památná místa naší země se stopami pradávných kultur v podobě menhirů, památných stromů či obětních kamenů. Na jejich místě anebo v těsné blízkosti umístila později panující křesťanská kultura své symboly – rotundy, kapličky, kříže, chrámy a kostely. Přesto se původní vztah k těmto místům nepodařilo z podvědomé paměti obyvatel zcela vymazat a dokumentární film se je snaží přiblížit znovu k vědomému vnímání. Je však na každém z nás, aby při putování naší krajinou i bez Balbínova průvodce intuitivně pocítil a zaznamenal na své vnitřní mapě dávnou energii míst, z nichž mnohá se již kvůli chybějící citlivosti moderní společnosti nenávratně ztratila. Na Ekofilmu 2003 získal snímek režiséra Josefa Císařovského Zvláštní cenu poroty.
Vysílání: 06.7., 19.10 hod., ČT2

Nezvladatelný buřič – Jeroným Pražský
Mistr čtyř univerzit, ale také enfant terrible přelomu 14. a 15. století – to byl Jeroným Pražský, neprávem opomíjená osobnost českých dějin (2016). Režie M. Petřík. Byl v mnohém podobný novodobým celebritám. Před jeho znalostmi, bystrostí úsudku a rétorickými schopnostmi se skláněla většina Evropy. Mnoho času trávil na cestách do dalekých zemí. Těšil se z jiskry dobrého vína, stejně jako si užíval přízně krásných dam. Uměl uchvátit i urazit, byl vášnivě milován i nenáviděn. Střet pavoučí sítě filozofického myšlení se železnou pěstí Kostnického koncilu nemohl dopadnout jinak, než tragicky. Hledání pravdy vystřídal pragmatismus mocných. A na popravčí hranici se učené disputace už nevedou... Osud Jeronýma Pražského, pozoruhodné osobnosti našich dějin, by neměl zůstat ve stínu jeho přítele spřízněného mučednickou smrtí – mistra Jana Husa.
Vysílání: 07.7., 21.35 hod., ČT2

Cesty víry: Kněžské stáří
Celý život obětovali jiným, teď sami potřebují pomoc (2019). Režie V. Kvaková. Život stárnoucích kněží bývá osamělý a málokdo se nad tím zamýšlí. Občanské sdružení Cesta 121 tak, jak se píše v žalmu, chce být pro kněze cestou, k níž budou moci upínat svůj zrak v časech těžkých a složitých, být pro ně nadějí, že právě po této cestě jim přijde pomoc, která je může třeba i vrátit do života. Jaké možnosti mají kněží, když už život na faře začne být příliš komplikovaný? Na koho se mohou obrátit? A jakou radu mají pro své kolegy, kteří se na stáří ještě mají čas připravit? Dokument citlivě sleduje několik stárnoucích kněží na farách i v různých typech institucí a na pozadí příběhu ředitele Cesty 121, Antonína Randy, mapuje péči o stárnoucí duchovní v České republice.
Vysílání: 12.7., 13.55 hod., ČT2
Opakování: 17.7., ČT2

Evropský příběh: Mezi nebem a peklem (2/6)
Průlomové momenty náboženských dějin Evropy, od dob Římského impéria až k Vestfalskému míru (Premiéra). Řím, „La Citta Eterna“ neboli „Věčné město“, jež dodnes uchovává odkaz na Římské impérium, které kdysi ovládalo Evropu a zanechalo nám toho mnohem víc, než jen úžasné rozvaliny. Irsko, odkud potulní mniší putovali šířit křesťanství v dnešní Francii, Itálii, Španělsku, i na Faerských ostrovech, kde se pak kláštery a kostely staly ohnisky západoevropské křesťanské kultury. V osmém století se franský král Karel Veliký pokusil vzkřísit starodávnou imperiální myšlenku Římanů. Vybudoval středověkou západoevropskou říši, sjednocenou křesťanskou vírou, rozlehlou od Severního moře až po střední Itálii, a od Pyrenejí až k Labi. V osmém století se ovšem Evropa stala i cílem Arabů a severoafrických Berberů, kdy pobřeží jižního Španělska přepadla třicetitisícová flotila muslimských nájezdníků, kteří začali postupně dobývat Pyrenejský poloostrov. Jejich říše „Al-Andalus“ na území dnešní Andalusie přetrvala téměř tisíc let. Praha a buřičský kazatel Jan Hus, na jehož práci navázali další reformátoři jako Luther, Calvín a Zwingli, kterým se sto let po Husově smrti podařilo západoevropskou církev zreformovat. Druhý díl německého dokumentárního cyklu putuje po místech, kde se utvářely náboženské dějiny Evropy.
Vysílání: 12.7., 16.00 hod., ČT2
Opakování: 14.7., ČT2., 17.7., ČT2

2.7.2020 15:07:50 Redakce | rubrika - Noc kostelů/ Víra

Časopis 04 - rubriky

Archiv čísel

reklama

Pretty Woman (MdB)

Články v rubrice - Noc kostelů/ Víra

Víra tipy 5. týden

Tajemství Vatikánu

Zakázaný Bůh (5/13) - Tovarišč pop
Josef Plojhar – kněz, lidovecký politik a ministr zdravotnictví se ...celý článek


Víra tipy 4. týden

Tajemství Vatikánu: Opatrovat a chránit

Zakázaný Bůh (4/13) - Už ani hlásek pravdy
Vedle kněží, řeholníků a biskupů komunistickému režimu vadí i ka ...celý článekČasopis 04 - sekce

DIVADLO

Švandovo divadlo uvede online premiéru

Natálie Řehořová a Nataša Bednářová

Co se stane, když se mocná síla klimatické změny střetne s nepružnými osobami z nejvyšší politiky? I o tom vyp celý článek

další články...

HUDBA

Moonshye - Curtain Of The Moon

Přebal alba

Zpěvačka, songwriterka a kytaristka Moonshye tvoří žánrově neuchopitelnou hudbu s prvky folku a world music. P celý článek

další články...