zvláštní poděkování
Volný.cz

Anežka Česká z rodu Přemyslovců

Anežka Česká

autor: Česká televize  

zvětšit obrázek

Anežka Česká
Dokumentární pořad o odkazu svatořečené princezny z rodu Přemyslovců, od jejíž kanonizace uplynulo právě dnes 30 let a která i po staletích ovlivňuje naše životy (2011). Režie M. Petřík. Kanonizace Anežky České proběhla 12. listopadu roku 1989 ve vatikánské bazilice sv. Petra a dnes se této události připisuje symbolický význam předznamenání Sametové revoluce, jež vypukla o pár dní později. Jako by se tak naplnilo dávné proroctví, že "v Čechách nastane mír a pokoj, až dojde ke kanonizaci Anežky". Její výročí je tak bezprostředně spjato s 30 lety svobody, které si v těchto dnech připomínáme. Anežka Česká se narodila kolem roku 1211 jako dcera krále Přemysla Otakara I. V roce 1231 odmítla nabídku k sňatku s císařem Fridrichem II. a s pomocí svého bratra Václava I. založila v Praze první klášter františkánů a klášter klarisek, do něhož sama vstoupila roku 1234. Založila také špitální bratrstvo, z něhož se později stal řád křižovníků s červenou hvězdou. Zprostředkovala usmíření krále Václava I. s jeho synem Přemyslem Otakarem II. Zemřela 2. března 1282 ve svém klášteře Na Františku. Za blahoslavenou byla prohlášena v roce 1874 a za svatou právě v roce 1989. Tehdy velkou událost přenášela televize i do československých domácností a mezinárodní veřejnost překvapila ochota režimu povolit tisícům věřících vycestovat do Vatikánu. Jako by už se nadcházející svoboda vznášela ve vzduchu. V dokumentu přiblížíme osobnost královské dcery, která se rozhodla věnovat svůj život, majetek i své veškeré snahy na pomoc trpícím a chudým. Autoři prostudovali všechny dostupné dobové artefakty a odkazy o mládí a zrání ženy, která se díky svým činům stala světicí. Kde se zrodila touha konat skutky milosrdenství v době tak temné? Co bylo její inspirací?
Vysílání: 12.11., 20.00 hod., ČT2
Opakování: 16.11., ČT2

30. výročí kanonizace sv. Anežky České
Přímý přenos bohoslužby z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Hlavní celebrant emeritní krakovský arcibiskup Stanisław Dziwisz. Režie J. Rásocha. "V této důležité hodině zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církve na straně národa!" Věta, která z úst kardinála Františka Tomáška zazněla na slavnostní mši k oslavě kanonizace Anežky České v pražské katedrále 25. 11. 1989, se stala jedním ze symbolů sametové revoluce. Katoličtí křesťané se tímto okamžikem symbolicky připojili k těm, kteří již týden usilovali o změnu poměrů v zemi. Kardinál Tomášek v tu chvíli nemohl tušit, že za pět měsíců bude vítat na ploše ruzyňského letiště papeže Jana Pavla II. a prezident Václav Havel při této příležitosti pronese slova, která tak dokonale ilustrují atmosféru doby: "Nevím, zda vím, co je to zázrak. Přesto se odvažuji říct, že jsem v tomto okamžiku účastníkem zázraku. Člověk, který byl ještě před šesti měsíci zatýkán jako nepřítel svého státu, vítá dnes jako jeho prezident prvního papeže v dějinách katolické církve, který stanul na půdě, kde tento stát leží!" Slavnostní bohoslužbou budou provázet Kateřina Rózsová a Jiří Václavek, hostem ve studiu bude historik Akademie věd Jaroslav Šebek.
Vysílání: 16.11., 09.45 hod., ČT2

Cesty víry: K Tobě se obracím, má paní
Svatořečení Anežky České a s ním spojená pouť tisíců katolíků do "nepřátelského Vatikánu" jako začátek destrukce totalitního režimu v komunistickém Československu. Režie M. Petřík (Premiéra). Když 12. listopadu 1989 papež Jan Pavel II. svatořečil Anežku Přemyslovnu, nikdo netušil, že tím zároveň předznamenává příchod svobody do komunistického Československa. Slabost režimu se dala zatím jen tušit – třeba i v tom, že komunisté povolili tisícům katolíků vycestovat na obřad do Říma. Až vývoj následujících dní ukázal, že prastaré proroctví, že v Čechách nastane mír a pokoj i blahobyt, až dojde ke kanonizaci Anežky, dostává překvapivě hmatatelné obrysy.
Vysílání: 17.11., 11.05 hod., ČT2
Opakování: 18.11., ČT2., 19.11., ČT2., 23.11., ČT2

4.11.2019 07:11:57 Redakce | rubrika - Noc kostelů/ Víra

Časopis 22 - rubriky

Archiv čísel

reklama

Velmi křehké větve (Čk)

Časopis 22 - sekce

HUDBA

Rudy Linka Trio live

Rudy Linka Trio

Komorní koncert světově uznávaného českého jazzového kytaristy, který nyní slaví šedesáté narozeniny (Premiéra celý článek

další články...

OPERA/ TANEC

Z první řady... Bohéma

Bohéma

G. Puccini: Bohéma
Luciano Pavarotti v roli básníka Rudolfa v čtyřaktové opeře na libreto L. Illiky a G. Gi celý článek

další články...