zvláštní poděkování
Quantcom.cz

Významný evropský certifikát udělen Národnímu divadlu

Národní divadlo

autor: archiv divadla   

zvětšit obrázek

Při slavnostním ceremoniálu na Divadelním festivalu v Avignonu konaném 1. července 2024 mu byl udělen certifikát „Basic“ (základní úroveň) podle ETC Theatre Green Book. Tento nový nástroj pro udržitelné divadlo a systém dobrovolné certifikace poskytují evropským scénám jednoduché prostředky a kalkulačky k zajištění klimatické neutrality inscenací, provozu (stravování, logistika a cestování) a budov.

„Sám jsem byl překvapený, kolik práce se v Národním divadle v posledních dvaceti letech udělalo směrem k udržitelnosti a jak v tomto směru zaujímáme výjimečné postavení v rámci evropských divadel,“ říká jeden z uměleckých šéfů Činohry ND Martin Kukučka.
Ředitel Evropské komise pro kulturu, uměleckou tvorbu a sport Georg Häusler k tomu uvedl: „Již po staletí hrají evropská divadla významnou roli při vytváření prostoru pro vzájemná setkávání, hledání netradičních řešení a nových příběhů, jež pomáhají řešit společenské problémy. Iniciativa Theatre Green Book sítě ETC je zamýšlena jako referenční bod pro divadelní tvůrce, kterým poskytuje platformu ke stanovení společných norem udržitelného divadla a snadný a bezplatný návod, jak do roku 2030 dosáhnout nulových čistých emisí na jevišti i mimo ně. Těším se na spuštění procesu dobrovolné certifikace podle ETC Theatre Green Book, který je prvním krokem v monitorování pokroku divadel a příspěvkem k dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu (tzv. Green Deal). V roce 2023 se v rámci programu Kreativní Evropa uskutečnilo Evropské divadelní fórum, jež poskytlo prostor pro dialog o výzvách a příležitostech v divadelním odvětví. Doufáme, že tento dobrovolný nástroj bude inspirovat i ostatní v kulturní a tvůrčí oblasti k tomu, aby také dosáhli zásadního pokroku směrem k udržitelnosti.“

První evropská dobrovolná certifikace pro udržitelné divadlo

ETC Theatre Green Book je výsledkem spolupráce mezi sítí divadel financovaných z veřejných prostředků European Theatre Convention (ETC) a organizací Renew Culture, která je organizátorem prestižní iniciativy Theatre Green Book. Ta uděluje divadlům čtyři úrovně certifikace: předběžná, základní, střední a pokročilá, jež jsou založeny na splnění předem definovaných cílů v oblasti inscenací, budov a provozu. Tento přístup je navržen tak, aby byl reálný a zároveň účinný, přičemž se vyhýbá dílčím řešením problematiky udržitelnosti, kdy „pokrok v jedné oblasti zastíní jiné aspekty, jež přitom mohou mít zásadnější dopady“.

K získání certifikátu na základní úrovni musí divadlo splnit následující požadavky:
– Většina jeho inscenací musí splňovat základní standard, podle kterého 50 % všech materiálů použitých v inscenaci musí pocházet z opětovně použitých nebo recyklovaných zdrojů a 65 % materiálů použitých v představení musí být znovu použito nebo recyklováno.
– Většina provozních činností musí splňovat základní standard (ve čtyřech ze šesti provozních kategorií), což znamená postupné snižování množství odpadu, sledování způsobu dopravy diváků a řízení veškerého vytápění a chlazení pomocí časovačů, aby se zabránilo plýtvání energií.
– Vypracovat pro svou budovu plán udržitelnosti a provést nepříliš náročné úpravy, které přispějí ke snížení spotřeby energie, například utěsnění oken a dveří nebo instalace omezovačů průtoku teplé vody na kohoutky a sprchové hlavice. Podrobnější informace o jednotlivých úrovních certifikace jsou uvedeny na internetových stránkách ETC.

Aplikovaná studie udržitelnosti

Nový certifikační proces byl zkušebně zaveden ve skupině devíti členských divadel ETC, která již rok uplatňují opatření podle základního standardu ETC Theatre Green Book.
O svých poznatcích pak informují jak ostatních 50 divadel zapojených do sítě ETC, tak veřejnost prostřednictvím souboru případových studií, jež jsou k dispozici v průvodní publikaci ETC Theatre Green Book: Aplikovaná studie udržitelnosti.
Výkonná ředitelka ETC Heidi Wiley ohledně nové iniciativy uvedla: „Evropská divadla zcela nepochybně přijala za svůj záměr stát se udržitelnými organizacemi. Otázkou je, jak této změny reálně a účinně dosáhnout na celém kontinentu. ETC Theatre Green Book a dobrovolné certifikace divadel nabízí odpověď na požadavky obsažené v Opolských doporučeních, tedy strategii pro evropská divadla do roku 2030 přijaté na druhém Evropském divadelním fóru konaném z podnětu Evropské komise. Konkrétně jde o požadavek na větší zdůraznění cíle dosáhnout udržitelnosti nastavením standardů a referenčních bodů, jejichž pomocí by bylo možné měřit dosažený pokrok. Jsme přesvědčeni, že sítě sdružující jednotlivá divadla mohou hrát klíčovou roli v podpoře našeho odvětví na cestě k překonání problémů a dosažení klimatické neutrality. Velmi nás těší, že se nám podařilo navázat spolupráci s organizací Renew Culture, díky jejíž iniciativě Theatre Green Book budeme moci postupovat v celoevropském měřítku.“

Ředitelé organizace Renew Culture Paddy Dillon and Lisa Burger k tomu dodávají: „Divadlo nabízí jedinečnou schopnost podněcovat dialog, sdělovat myšlenky a vést širší společenskou diskusi. Musí se však naučit fungovat tak, aby svou činností zároveň nepoškozovalo naši planetu. Iniciativa ETC Theatre Green Book a dobrovolná certifikace divadel nabízejí koordinovaný postup k zajištění udržitelnosti evropského divadla. Úspěšné uplatňování Theatre Green Book může sloužit jako vzor, jehož prostřednictvím lze poměrně rychle a za nevysoké náklady nabídnout celé evropské kulturní obci návod na koordinovaný a měřitelný společný přístup k dosažení udržitelnosti.“

Divadla budou moci uvádět získaná označení na svých internetových stránkách a ve svých propagačních materiálech jako doklad pro diváky a relevantní politiky o dosaženém pokroku v této oblasti. Theatre Green Book představuje klíčovou součást Kodexu udržitelných opatření sítě ETC a závazku dosáhnout do roku 2030 klimatické neutrality.

www.narodni-divadlo.cz

8.7.2024 11:07:14 Redakce | rubrika - Ze zlaté kapličky